Huisje buitenplaats Schatzenburg

Dronrijp 9-9-18 pdf-grafie-9837

 DSC_2184

Het kinderhuisje uit het Walkartpark is verhuisd naar Friesland

De Stichting Gasthuis Vredenhof heeft het Zeister kinderspeelhuisje overgenomen van de huidige eigenaar-bewoner van Lovely Place met het doel het te restaureren en vervolgens een plaats te geven op de buitenplaats Schatzenburg te Dronryp (gemeente Waadhoeke, Frl.).  

Bij het uit elkaar nemen bleek dat het kinderspeelhuisje geheel demonteerbaar is geweest. De voorgevel bestond uit drie even brede verticale panelen. De achtergevel uit twee verticale panelen. De vier gevels en het dak waren verbonden met haak-en-oog verbindingen. De achter- en zijgevels waren oorspronkelijk geteerd. Het dak bestond uit planken waarbij de naden waren afgedekt met latten tegen inregenen. Ook het dak was oorspronkelijk geteerd. (Gemeente-archivaris R.P.M. Rhoen stelt in zijn artikel dat het dak met pannen gedekt is geweest; daar is niets van gebleken.)

Het speelhuisje is voor restauratie overgebracht naar de werkplaats van Pieter van der Zee Timmerwerken in Bolsward. Hij heeft het speelhuisje zo terughoudend als mogelijk aangepakt. De rechtergevel moest worden vernieuwd behoudens het raam en kozijn. De linkerzijgevel dateerde van latere tijd en is geheel gereconstrueerd naar het voorbeeld van de rechter zijgevel. Ook het dakhout is vervangen. De achter- en de voorgevel konden grotendeels worden behouden. Daarna zijn de oorspronkelijke interieur- en exterieurkleuren teruggebracht. De schijn-voegen van de voorgevel zijn waar nodig aangevuld en hersteld. De achter- en zijgevels zijn in een donkere houtbescherming afgewerkt. Het dak heeft nu een zinken roeven bedekking. De hogels en de nokversiering zijn naar het voorbeeld op de foto uit het Walkartpark opnieuw gemaakt en vervolgens aangebracht.

Stichting Gasthuis Vredenhof is eigenaresse van de vroeg achttiende-eeuwse buitenplaats Schatzenburg. Zowel het gasthuis als de buitenplaats zijn in de eerste helft van de achttiende eeuw gebouwd door leden van de Friese familie Huber. De buitenplaats is nog steeds in gebruik bij nakomelingen van deze familie die ook het bestuur van onze stichting uitmaken. Het kinderspeelhuisje is in juni 2018 geplaatst op een verhoging die in de achttiende eeuw is aangebracht ten behoeve van een tuinkoepel. De huidige landschappelijke tuinaanleg dateert uit circa 1840.

Deze informatie ontving ik van de voorzitter van Stichting Gasthuis Vredenhof, Willem Poerink, waarvoor mijn hartelijke dank.

Woudenbergseweg_34_-_tuinhuisje-folly_-_circa_2000_NEWVoormalig huisje Walkartpark te Zeist

Dank aan  het Geheugen van Zeist

Door R.P.M. Rhoen

Het kinderhuisje uit het Walkartpark of speelhuisje, een zogenaamde folly, is in neogotische trant gebouwd en lijkt op een kapel.

In 1873 kochten de gezusters Hendrika en Marianne Walkart bijna 2 hectare grond aan de Slotlaan tussen de 1e Dorpsstraat en de 1e Hogeweg. De Amsterdamse familie Walkart bezat sinds 1824 een buitenhuis aan Het Rond. Het schuin tegenover hun huis gelegen terrein lieten de dames Walkart als park inrichten en gebruikten zij als overplaats. In hun park lag een kleine ‘enclave’ die eigendom was van Jonkheer Mr. Egbert Lintelo de Geer. De Geer woonde op de kleine buitenplaats Middenhoeve aan de Slotlaan. De ‘enclave’ ter grootte van ruim 4 are was de overplaats van Middenhoeve. In 1895 konden de dames Walkart deze overplaats van de erfgenamen van het echtpaar De Geer-Blaauw aankopen. Op de overplaats van Middenhoeve stond een kinderhuisje of speelhuisje.

Dit huisje werd door de familie De Geer uit de verkoop gehouden. Vermoedelijk bleef het kinderhuisje toch nog een aantal jaren in het park staan. Jonkheer E.L. de Geer, een van de kinderen van het echtpaar De Geer-Blaauw, trouwde in 1901 en ging in de villa ‘Lovely Place’ aan de Woudenbergseweg 34 wonen. Denkelijk werd het kinderhuisje in die tijd in de tuin van ‘Lovely Place’ geplaatst. Toen De Geer in 1911 de villa ‘Kerckebosch’ liet bouwen, ging het kinderhuisje mee naar de Arnhemse Bovenweg. Daar deed het onder andere dienst als tennishuisje. In 1941 verhuisde De Geer weer naar de Woudenbergseweg, waarbij het kinderhuisje weer werd overgebracht naar de tuin van ‘Lovely Place’, waar het nog steeds staat.

Het kinderhuisje of speelhuisje, een zogenaamde folly, is in neogotische trant gebouwd en lijkt op een kapel. Het houten huisje meet drie bij drie meter. De voorgevel is voorzien van pilasters, die bekroond worden door gestileerde pinakels. Op de tussenliggende gevelvlakken is een baksteen-structuur aangebracht. In de voorgevel zitten twee spitsboogramen. De eveneens spitsboogvormige deur bevindt zich in het midden van de voorgevel tussen de twee ramen. Boven de deur is een driepas aangebracht. Boven in de voorgevel zit een klein rond venster met een vierpas. Tussen de deur en het raampje in de topgevel zit nog een decoratieve band. De top van de gevel werd vroeger bekroond met een kruisbloem en de daklijsten waren bezet met hogels. Het dak was voorheen met pannen gedekt.

Bronnen

P.M. Rhoen, Een buitenplaats aan Het Rond. De invloed van de Amsterdamse familie Walkart op de stedebouwkundige ontwikkeling van het centrum van Zeist. Seijst. Nummer 4 (1995) pagina 77-108.